Wednesday, August 24, 2011

Hangin (Tula)

Hangin
Honnalea Caro


Batid ko ang kalayaan na iyong nararamdaman
Ang simoy mo na balot ang aking buong katauhan,
Testigo ka sa mundo na aking kinatatayuan,
Sa bawat patak ng luha'y ikaw ang nasisilayan.

Malaya kang di tulad ko na ang pagkatao'y tago
Pati ang pintig ng puso ay pilit kong hinihinto,
Ikaw ay pwedeng maglaho at sa mundo ay magtago,
Ngunit pag ako'y nadapa kailangan ko na tumayo.

Ang kagandahan mo'y hindi maipinta ng isipan
Naiinggit ako sa'yo, bulalas ng kalooban,
Nabuhay tayo sa mundo dahil sa isang dahilan,
Ako'y ito, ika'y ganyan at 'yan ang katotohanan.

No comments:

Post a Comment